தென்னாப்பிரிக்கா போட்டியின் ஸ்கோர்கார்டுடன் இந்தியத் துடுப்பாட்ட அணி – விளம்பரம்!